Politica de confidențialitate a datelor

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Alikof Horeca Trading SRL, cu sediul în jud. Maramures, localitatea Viseu de Sus, str. Mierlei nr 18, Romania, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet http://www.alikof.ro, www.shop.alikof.ro la care ne vom referi în continuare cu denumirea "site-ul".

Cuprins

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Scopurile şi  temeiurile prelucrării
 3. Durata pentru care vă prelucrăm datele
 4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
 5. Transferul datelor cu caracter personal
 6. Drepturile de care beneficiaţi
 7. Confidenţialitatea minorilor
 8. Modificări în politica de confidenţialitate


1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Dacă sunteţi client al site-ului, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume şi prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Adresa de livrare
 • Date referitoare la modul în care utilizaţi site-ul (de exemplu, comportamentul /preferinţele /obişnuinţele dumneavoastră în cadrul domeniului alikof.ro precum şi  orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizaţi contul dumneavoastră de Facebook sau Google, va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
În cazul în care alegeţi să vă creaţi cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.
În cazul în care nu finalizaţi comanda, adresa de e-mail şi celelalte date furnizate nu vor fi stocate de site , iar contul creat va fi şters automat.

B. Dacă sunteţi vizitator al site-ului, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi:

 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact / întrebări / reclamaţii, în măsura în care ne contactaţi în acest fel
 • În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba şi  pagini vizualizate, URL-uri complete, secvenţa de click-uri către, prin şi de la site-ul nostru, informaţii sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informaţii privind interacţiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.


2. Scopurile şi  temeiurile de prelucrării

A. Dacă sunteţi client al site-ului, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfăşurarea relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la baza contractul încheiat între dumneavoastră şi, definit în cuprinsul Termenelor şi  Condiţiilor http://alikof.ro/termeni-si-conditii. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi noi .

 • pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligaţiilor în materie fiscală, precum şi  în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligaţii legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea de a respecta obligaţiile legale care îi revin şi deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi  serviciile oferite de Alikof Horeca Trading SRL, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizati.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuţei corespunzatoare de la momentul creării contului, sau ulterior crearii contului, la secţiunea informaţiile contului meu.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteţi să vă dezabonaţi prin accesarea secţiunii "Informaţiile contului meu".

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţămantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcţionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienţei oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al ALIKOF HoReCa Trading SRL de a îmbunătăţi permanent experienţă clienţilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

B. Dacă sunteţi vizitator al site-ului, Alikof Horeca Trading SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Alikof Horeca Trading SRL, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizaţi.
Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea şi  bifarea căsuţei corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul şi  a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Alikof HoReCa Trading de a asigura funcţionarea corecta a site-ului, precum şi pentru a îmbunătăţi permanent experienţa vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Alikof Horeca Trading SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

În cazul în care sunteţi client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale şi ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcină (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteţi client şi vă exercitaţi opţiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul "ştergere cont" din secţiunea "informatiile contului meu", va interpreta aceasta actiune că optiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ţinem la curent despre produsele şi serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, dacă alegeţi să vă ştergeţi contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri şi/ sau sms-uri de acest gen.
Totuşi, dorim să vă informăm ca ştergerea contului nu va avea ca efect automat ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriţi să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriţi ştergerea datelor, vă puteţi exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos. În cazul în care solicitaţi ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi  finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terţe părţi.
Pe lângă operator, în anumite situaţii, datele pot fi accesibile pentru terţe părţi precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.
Acestea sunt obligate prin contract să menţină confidenţialitatea datelor şi să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.
De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului
 • în situaţiile în care aceasta comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităţi persoanelor vizate, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoţionale organizate de către prin intermediul site-ului;
 • pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea şi cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare şi activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă şi autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.


5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

6. Drepturile de care beneficiaţi

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare - dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare efectuate de către Alikof Horeca Trading, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obţine confirmarea din partea Alikof Horeca Trading SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 • dreptul la rectificare - dreptul de a obţine corectarea, fără întârzieri justificate, de către Alikof Horeca Trading a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum şi completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ştergere a datelor, fără întârzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat") - se aplică anumite condiţii; Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării, în anumite condiţii;
 • dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul ca aceste date să fie transmise de către Alikof Horeca Trading către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevazute de lege;
 • dreptul la opoziţie: 
  • în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Alikof Horeca Trading SRL sau în temeiul interesului public, cu excepţia cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime şi  imperioase care justifică prelucarea şi  care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi  libertăţilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanţă;
  • în orice moment, în mod gratuit şi  fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate
 • dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi  pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugam să vă adresaţi la adresa de email: office@alikof.ro

7. Confidenţialitatea minorilor

Alikof Horeca Trading SRL nu contactează cu bună ştiinţă sau nu colectează informaţii de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informaţii de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informaţii şi suntem înştiinţaţi de acest lucru, vom obţine consimţământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informaţii sau, în cazul în care nu este posibil, vom şterge informatiile de pe serverele noastre.

Dacă doriţi să ne comunicaţi primirea de informaţii despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să ne contactaţi pe email la office@alikof.ro

8. Modificări în politica de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidenţialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înştiinţat pe email (dacă este posibil) sau prin afişarea unui mesaj specific pe site.
Această pagina de internet foloseste fişiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul în care se folosesc aceste fisiere, vă rugăm să accesaţi urmatorul link: https://alikof.ro/politica-cookies

La #BIROU, în #ORAŞ sau #ACASĂ? Hai să facem echipă!